Ze života obce - výběř z roků 2000 ... 2004

Pro další vyber vpravo příslušný rok
  1. 2000 - Oprava kapličky


  2. 2000 - Oprava požární nádrže


  3. 2001 - Stavba nové čekárny


  4. 2002 - Oprava Božích muk na Březinkách


  5. 2003 - Rekonstrukce bývalé školy


  6. 2004 - Vítání občánků