Sbor dobrovolných hasičů ve Strážišti.

Sbor dobrovolných hasičů ve Strážišti má dlouhou tradici. Od doby založení prošly hasičskou základnou už desítky lidí. Ze zachované kroniky - zápisů výročních schůzí, máme obraz dění. Sbor byl na Clikckem zvětšit Strážišti založen v roce 1891. U jeho zrodu byli pan Karel Košek,František Kuntoš, Josef a Florian Nevyhoštěný, Josef Růta, Václav Kotrman a tehdy řídící učitel pan František Disman. Mezi zakládajícími bylo dvacet členů činných a jedenáct členů přispívajících. Zakoupený čtyřkolý hydrofór ( stříkačka ) stála obec 500 zlatých. První rok sbor poskytl pomoc při třech požárech. V Neveklovicích, Kozmicích a Ouči. Od outeckých se dostalo sboru pochvaly a poděkování.
Ne jen pomoc u ohně ale hasiči byli složkou, která oživovala Clikckem zvětšit vesnici. V zápisech čteme o pořádaných tanečních zábavách a ukázkových cvičeních. I tehdy již byli sponzoři. Na jednu takovou akci dodal pivovar klášter zdarma pivo.

Chuť pracovat, setkávat se a pomáhat si lidé ve Strážišti zachavali. I dnes je SDH spolu s Červeným křížem hybnou pákou stražišťského dění a kultury. Společná brigády v lese při uklízení pasek, sběr železného šrotu a pořádání zábav. Každoročně se pořádají dvě tradiční zábavy - Jarní vánek a Podzimní smršť. V březnu pak pro ženy oslava Mezinárodního dne žen. SDH do své výbavy k "osmičce" přidalo novou pumpu, " dvanáctku".