Obecní úřad Strážiště - úřední deska


Vyhlášky OÚ
<<


Nová vyhláška o odpadech - viz oznámení

Návrh Zprávy o oplatňování ÚP - viz oznámení

Ochrana osobních údajů - odkaz na domovské obrazovce

Rozpočet a rozpočtová opatření viz
Povinně vyvěšené dokumenty