Obecní úřad Strážiště - úřední deska


Vyhlášky OÚ
<<


Návrh rozpočtu na rok 2020 - viz oznámení

Nová vyhláška o odpadech - viz oznámení
Návrh Zprávy o oplatňování ÚP - viz oznámení
Ochrana osobních údajů - odkaz na domovské obrazovce

Rozpočet a rozpočtová opatření viz
Povinně vyvěšené dokumenty