Obecní úřad Strážiště - úřední deska


Vyhlášky OÚ
<<


Schválený závěrečný účet 2018- viz oznámení
Ochrana osobních údajů - odkaz na domovské obrazovce

Schválený rozpočet na rok 2018 - viz oznámení
Střednědobý výhled do roku 2020 - viz oznámení
Schválený závěrečný účet 2017 - viz oznámení