Obecní úřad Strážiště - úřední deska


Vyhlášky OÚ
<<


Veřejné zasedání ZO - viz oznámení
Návrh územního plánu NEVEKLOVICE- viz oznámení

Ochrana osobních údajů - odkaz na domovské obrazovce

Rozpočet a rozpočtová opatření viz
Povinně vyvěšené dokumenty