Obecní úřad Strážiště - zastupitelstvo

<<

      zástupce     funkce  povolání     věk
    Josef J. Kabeš    starosta  důchodce 68 let
    Roman Rajtr    místostarosta  podnikatel 37 let
    Petr Kostka    finanční komise  zaměstnanec 39 let
    Milan Štancík     podnikatel 43 let
    Jiří Kočí  důchodce 66 let
    Luboš Štancík  zaměstnanec 55 let
    Petr Hajzler  podnikatel 62 let